TERÎN Y GOEDWIG RACHEL KHOO (TERÎN MADARCH GWYLLT)

Gan
Rachel Khoo
45 - 60 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r rysáit hon o lyfr Rachel, The Little Paris Kitchen, yn ffordd wych o ddefnyddio madarch, crème fraîche a phersli.

Cynhwysion
450g o fadarch gwyllt cymysg
2 talp o fenyn
2 o sialóts wedi eu torri’n fân
2 ewyn garlleg, wedi eu malu yn bast
4 wy
250g o crème fraîche
2 llwy de o fwstard Dijon
Pinsiad o nytmeg
2 llwy fwrdd o bersli wedi ei dorri
Halen a phupur
cyfarwyddiadau
Cynheswch y ffwrn i 160°C a leiniwch ddau dun torth bach 250g â phapur pobi.
Golchwch y madarch yn ofalus â thywelion papur neu frwsh, yna torrwch y rhai mawr i wneud pob un tua’r un maint.
Toddwch y menyn mewn padell ffrio fawr, ac ychwanegwch y sialóts a’r garlleg. Pan fydd y sialóts yn dechrau tywyllu, ychwanegwch y madarch a ffriwch y cyfan am 10 munud dda nes eu bod nhw wedi rhyddhau eu holl sudd (os yw’r badell yn rhy fach ar gyfer y cyfan, ffriwch nhw fesul tipyn).
Yn y cyfamser, curwch yr wyau mewn powlen gyda’r crème fraîche a’r mwstard. Ychwanegwch y nytmeg a’r persli cyn rhoi blas gyda halen a phupur.
Tynnwch y gymysgedd madarch wedi’i goginio o’r badell â llwy â thyllau (i waredu ar unrhyw hylif) a’i rannu rhwng y tuniau wedi’u paratoi. Arllwyswch y gymysgedd crème fraîche dros y madarch a phobwch am tua 15 neu nes iddo galedu. Gadwch iddo oeri ychydig cyn ei dorri. Dylech ei weini ar dymheredd ystafell.