LFHW Tost Ffrengig gyda Sbeis Masala a Siytni Gwyrdd | Love Food Hate Waste Wales

Tost Ffrengig gyda Sbeis Masala a Siytni Gwyrdd

Gan
Gan Imran Nathoo, a gyrhaeddodd Rownd Gogynderfynol Masterchef 2017, a Blogiwr Bwyd
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
2

Dyma ffordd Cogydd a Blogiwr Bwyd Imran Nathoo o ddefnyddio bara dros ben. A dweud y gwir, mae’r saig hon yn gweithio’n arbennig o dda gyda hen fara gan ei fod yn amsugno mwy o’r cymysgedd tost Ffrengig blasus na bara ffres. Mae’r fersiwn sbeisiog hwn o’r clasur yn gweithio’n dda fel brecwast hwyr neu ginio ysgafn, ac mae’n berffaith gyda paned o de. Mae’r siytni gwyrdd yn cyd-fynd yn dda â’r tost, gan ei fod yn ddigon siarp i dorri trwy flas cryf y tost Ffrengig ac mae’n ffordd berffaith o ddefnyddio unrhyw ddarnau o berlysiau sy’n llechu yng nghefn yr oergell gan ei fod yn defnyddio’r coesynnau hefyd. Mwynhewch!

 

Am ragor o syniadau ar gyfer topins tost blasus, cliciwch yma.

Llysieuol
Cynhwysion
Tost Ffrengig sbeisiog:
2 dafell o fara dros ben (mae bara tafelli trwchus yn ddelfrydol ar gyfer gwneud tost Ffrengig)
2 wy
4 llwy fwrdd o laeth
½ llwy de o garam masala mâl
½ llwy de o dyrmerig mâl
½ llwy de o bowdr tsili poeth
Pinsiad mawr o halen môr mân
Olew blodau’r haul
Menyn
****************************************************************************************
Siytni gwyrdd (mae’n gweithio’n well gyda pherlysiau mwy meddal):
Llond llaw o ddail a choesynnau coriander
Llond llaw o ddail a choesynnau persli
1 tsili gwyrdd
Halen môr bras, at eich blas
1 leim
cyfarwyddiadau
I wneud y siytni gwyrdd, rhowch y coriander a’r persli mewn padell o ddŵr berw am gwpl o funudau. Draeniwch, a rhowch y perlysiau mewn powlen o ddŵr oer i’w hatal rhag coginio mwy. Bydd hyn yn meddalu’r perlysiau, yn enwedig y coesynnau.
Draeniwch y perlysiau a’u torri’n fân ar fwrdd torri.
Defnyddiwch bestl a morter (os oes gennych chi un), neu torrwch nhw’n fân iawn, gan ychwanegu pinsiad o halen môr bras, sudd hanner leim, a hanner tsili gwyrdd wedi’i sleisio’n denau.
Cymysgwch yn dda nes bydd gennych saws cnapiog gwyrdd llachar. Ychwanegwch ragor o halen, leim a tsili at eich blas.
I wneud y tost Ffrengig, cymysgwch yr wyau, y llaeth, yr halen a’r sbeisys mewn powlen.
Trosglwyddwch y cymysgedd i bowlen fawr fas neu blât ag ymyl go lew arni.
Rhowch badell ffrio i gynhesu dros wres canolig, ychwanegwch joch o olew blodau’r haul a thalp o fenyn i’r badell.
Dipiwch y tafelli bara i mewn i’r cymysgedd tost Ffrengig, a gwnewch yn siŵr eu bod wedi’u gorchuddio’n dda, ond gan sicrhau nad yw’r bara’n disgyn yn ddarnau!
Pan fydd y menyn yn dechrau ffrwtian, rhowch y bara wedi’i ddipio yn y badell.
Coginiwch am 3–4 munud ar bob ochr neu nes bydd y ddwy ochr yn troi’n frown euraidd.
Rhowch ar blât a mwynhewch!
****************************************** Awgrymiadau ***********************************************
Awgrym platio i fyny: Torrwch y tost Ffrengig yn drionglau a’u trefnu o gwmpas ymyl y plât. Sesnwch gyda halen môr bras a phowdr tsili poeth. Wedyn, ysgeintiwch ddail coriander a tsilis wedi’u torri ar ei ben i’w orffen. Gweinwch y siytni ar y naill ochr mewn dysgl fach.
Awgrym bwyd dros ben: Os oes cymysgedd tost Ffrengig dros ben, daliwch ati i goginio unrhyw fara dros ben sydd gennych ar ôl, os oes gennych chi pobol eraill o’ch cwmpas sydd am gael snac.
Coginio am fwy na ddau: Mae’n ddigon hawdd dyblu’r rysáit hon os byddwch angen coginio ar gyfer mwy na dau o bobl.