Tost Stilton Gwyn a Bricyll

Gan
BRITISH CHEESE BOARD
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae cawsiau cymysg fel Stilton Gwyn gyda Bricyll yn arbennig o boblogaidd dros y Nadolig, felly os oes gennych rywfaint dros ben, cyfunwch nhw â panetonne Nadoligaidd sydd dros ben i wneud pryd melys, blasus.

Cynhwysion
4 tafell dew o brioche, chollah, torth fynsen neu panetonne
Menyn, i’w daenu
1 x 411g can o haneri bricyll mewn sudd naturiol, wedi’i ddiferu
100g (4oz) o Stilton gwyn gyda bricyll, wedi eu torri
4 llwy de orlawn o siwgr crai tywyll
Dail mintys, i’w addurno (dewisol)
cyfarwyddiadau
Cynheswch y gril. Tostiwch y bara’n ysgafn ar y ddwy ochr, yna taenwch fenyn ar un ochr
Trefnwch yr haneri bricyll a’r Stilton wedi’i dorri ar y bara wedi’i dostio, gan wasgu’r bricyll i lawr ychydig â fforc. Ysgeintiwch lwy de o siwgr ar ben bob darn o dost
Griliwch nes bod y caws yn toddi a’r siwgr yn dechrau carameleiddio. Oerwch am eiliad, addurnwch â dail mintys, yna gweinwch