Tro-ffrio cyw iar dros ben sur a melys

Gan
LFHW
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Defnyddiwch stribedi o frest cyw iâr sydd dros ben; gellir eu hychwanegu i’r rysáit hon yn syth o’r rhewgell. Sicrhewch eu bod wedi coginio drwyddynt a’u bod yn chwilboeth. Gweinwch y saig hon gyda brocoli a reis.