Tro-ffrio toc

Gan
LYNDON GEE
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Gallwch chi ddefnyddio unrhyw gig, pysgod neu lysiau sydd wrth law i wneud y saig yma. Gan nad oes angen ei goginio am hir, bydd rhagor o faetholion ynddo. Fydd dim angen llawer o olew ac, ar yr amod eich bod yn troi'r bwyd o gwmpas y badell drwy'r amser, byddwch chi'n ei stemio yn hytrach na'i ffrio. Mae'n bwysig casglu'r cynhwysion gyntaf fel y byddan nhw'n barod i'w dodi yn y badell. Ar ben hynny, rhaid gofalu bod y badell yn boeth iawn cyn ychwanegu'r cynhwysion.

Cynhwysion
300g (10oz) o lysiau wedi'u torri'n fân (e.e. bresych, moron, madarch, puprynnau)
2 lwyaid de o olew (unrhyw olew llysiau)
350g (12oz) o gig moch heb fraster, wedi'i dorri'n fân (mae modd defnyddio pecyn tro-ffrio, cyw iâr neu dwrci hefyd)
1 llwyaid o saws soia
2 lwyaid de o bum sbeis Tsieina (ar gael mewn sawl siop)
2 wnionyn, wedi'u torri'n fân
2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
½ chili coch (neu binsiad o ewined chili neu bupur cayenne)
2 lwyaid o ddŵr
cyfarwyddiadau
Cynghorion y cogydd gan Lyndon Cyfrinach tro-ffrio yw torri popeth yn fân fel y gallwch chi ei goginio'n glou. Rhaid torri pethau mae angen rhagor o amser i'w coginio (megis cig a gwreiddlysiau) yn fannach na'r rhai nad oes angen cymaint o amser i'w coginio (megis puprynnau a shibwns).
Cael gwared Mae modd ychwanegu bron popeth megis ham, pasta, letys neu afalau yn ogystal â llysiau wedi'u coginio megis ffa a moron gwynion.
Amrywio Torri cig moch, twrci ac ati yn fân i'w ychwanegu. Gallwch chi ddefnyddio môr-lewys neu gorgimychiaid. Os ydych chi am osgoi cig a physgod, defnyddiwch fadarch, toffw neu gynhwysion eraill amgen na chig.
Blas ychwanegol Rhowch sinsir, garlleg a chili ffres wedi'u malu neu ychwanegu diferyn o olew hadau sesame, pinsiad o bupur Tsetswan ac ychydig o sudd leim ffres.
Rhewi Ar ôl ei adael i oeri (am ryw awr, yn ddelfrydol), dylech chi ei rannu'n ddognau a'i roi mewn blwch aerglos ac arno label cyn ei ddodi yn y rhewgell. Dylech chi ei ddadrewi yn yr oergell (dros nos, yn ddelfrydol) a'i fwyta cyn pen 24 awr wedyn. Gallwch chi ei aildwymo mewn popty ping neu yn y ffwrn (o dan papur arian) gan ofalu ei fod yn boeth iawn cyn ei fwyta.
Heb gig a chynnyrch llaeth Mae modd defnyddio toffw (wedi'i dorri'n stribedi), wystrys y coed a phac-tsoi. Does dim cynnyrch llaeth ym mwyd Tsieina, fel arfer.
Gwrthuni Mae saws soia nad oes glwten ynddi (tamari), reis brown a nwdls sydd heb gynnwys glwten ar gael yn y rhan fwyaf o siopau iechyd.
Mae llawer mwy o ryseitiau a chynghorion am wneud y gorau o'ch bwyd ar: www.hoffibwydcasaugwastraff.com