Tryfflau Pwdin Nadolig

Gan
Vohn McGuiness
Uwch
yn gwasanaethu
36

Os oes gennych chi bwdin dolig ar ôl dyma rysáit a all ei ddefnyddio fel nad yw’n mynd yn wastraff.

Cynhwysion
350g (12 owns) o siocled tywyll o ansawdd da
150ml (5 owns hylif) o hufen dwbl
350g (12 owns) o bwdin dolig wedi ei goginio
50g (2 owns) o siocled gwyn
9 llond dwy de o jam sinsir
powdwr coco
deilen gelyn ac aeron i’w addurno
cyfarwyddiadau
Torrwch 250g (8½ owns) o’r siocled tywyll mewn powlen wydr neu seramig
Rhowch y bowlen dros sosban o ddŵr sy’n mud-ferwi er mwyn toddi’r siocled. Ni ddylai’r bowlen gyffwrdd â’r dŵr, gan eich bod eisiau i’r siocled doddi’n araf
Ychwanegwch yr hufen dwbl, ei droi i mewn i’r siocled, a’i dwymo am un munud
Tynnwch o oddi ar y gwres, chwalwch y pwdin Dolig i mewn iddo a’i gymysgu’n dda
Cymysgwch 8 llond llwy fwrdd o sinsir sbeislyd Mackays i mewn a rhoi’r cymysgedd mewn powlen lai. Gadewch iddo oeri, yna rhowch haen lynu drosto a’i roi yn y rhewgell am o leiaf awr, iddo gael setio
Codwch lond llwy de o’r cymysgedd a’i rolio yn eich dwylo i wneud pelen. Rholiwch hi yn y powdwr coco a hel unrhyw ormodedd i ffwrdd
Os yw’r cymysgedd yn rhy feddal a rhy sticlyd i’w rolio gadewch o yn y rhewgell yn hirach. Os yw’n rhy galed i’w godi allan gadewch o ar dymheredd ystafell am 5 i 10 munud iddo gael meddalu ychydig
Rhowch nhw ar hambwrdd wedi ei luwchio â phowdwr coco a’u rhoi’n ôl yn y rhewgell nes yr ydych chi’n barod i’w haddurno
Sticiwch wäell yng ngwaelod pob tryffl a’u rhoi’n ôl yn y rhewgell
Torrwch weddill y 100 gram (3½o owns) o siocled tywyll mewn powlen wydr neu seramig. Rhowch y bowlen dros badell o ddŵr sy’n mud-ferwi er mwyn toddi’r siocled
Os ydych chi eisiau tymheru’r siocled yn iawn fel ei fod yn sgleinio’n braf dyma’r amser i wneud hynny. Neu gallwch gadw’r gorffeniad matt sy’n gwneud iddo edrych yn debycach i bwdin Dolig
Dipiwch bob tryffl fesul un i’r siocled tawdd a chodi llwyaid o’r siocled dros unrhyw ran sy’n ddi-siocled. Gan ddal y wäell dros y bowlen trowch hi yn araf fel bod unrhyw siocled gormodol yn diferyd yn ôl i’r bowlen
Rhowch y gweill (efo’r tryfflau ar eu pen uchaf) mewn gwydr tal a’u gadael ar dymheredd ystafell
Unwaith bod yr haen siocled wedi setio tynnwch y tryfflau oddi ar y gweill trwy eu troi, yn tyner, i dorri’r sêl a thynnwch nhw allan. Rhowch y tryfflau ar bapur gwrthsaim
Torrwch y siocled gwyn mewn powlen wydr neu seramig. Rhowch y bowlen dros badell o ddŵr sy’n mud-ferwi i doddi’r siocled. Tynnwch hi oddi ar y gwres a gadael iddo oeri ychydig
Mae angen i’r siocled gwyn fod yn ddigon poeth i fod yn ddiferol ond ddim mor boeth fel y bydd yn toddi’r siocled tywyll
Cymerwch lond llwy de o siocled gwyn a’i ollwng ar ben un o’r tryfflau, gan adael iddo lifo ychydig i lawr yr ochrau. Tra bydd y siocled yn dal i fod yn wlyb gallwch ei addurno gyda thair aeronen gelyn a thair deilen. Gwnewch yr un peth gyda’r tryfflau eraill a gadael iddynt setio ar dymheredd ystafell