Wyau pob mewn puprynnau

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae haen guddiedig o olifau du yn rhoi tipyn o urddas i’r pryd cyfleus hwn at amser cinio.

Cynhwysion
2 bupryn mawr. Unrhyw liw
4 wy
4 llond llwy fwrdd o dapenâd olifau du
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180C/350F
Torrwch y puprynnau yn eu hanner o’r top i’r gwaelod. Crafwch y gwyngroen a’r hadau allan – ond gadewch y coesyn arnynt gan eu bod yn ddel a bydd eu tynnu i ffwrdd yn gadael twll yn ochrau’r haneri. Sgaldiwch y puprynnau mewn dŵr berwedig am 3 munud, yna eu draenio
Gosodwch y puprynnau ar lestr pobi a rhoi llwyaid o dapenâd olifau du ym mhob un. Defnyddiwch gefn llwy i daenu’r pâst ar hyd y tu mewn
Yn ofalus, torrwch wy ym mhob un o’r puprynnau. Pobwch nhw am 20 i 25 munud nes bod yr wy wedi ei goginio