Y Bara Garlleg Cawslyd Gorau

Gan
Y FFERM GARLLEG - Cyfranwyd trwy garedigrwydd The Garlic Farm
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Y tamaid clasurol i fynd gyda’ch pryd. Ond mae’r rysáit hwn yn dyrchafu bara garlleg i lefel cwbl newydd. Does dim rhaid i chi ychwanegu’r caws os yw’n well gennych chi gadw pethau’n bur, ond os ydych am fentro defnyddiwch unrhyw beth sydd gennych chi yn y tŷ. Mae’r paprica yn ychwanegu mymryn bach Sy’n gwahaniaeth i berffeithio lliw a blas.

Llysieuol
Cynhwysion
1 baguette
100g o ymenyn
3 neu 4 clof mawr o garlleg
Pelen 100g o mozzarella
100g o unrhyw gaws caled cryf
Dyrnaid o unrhyw gyfuniad o bersli ffres, rhosmari, basil a marjoram
Sbrincliad o baprica
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty i 200ºC
Cymerwch yr holl gynhwysion ar gyfer y llenwad a’u rhoi mewn prosesydd bwyd, gan wasgu’r clofiau garlleg a blendio’r cyfan nes y maent wedi cymysgu’n llwyr
Torrwch y bara yn dafelli hir tua 2/3 o’r ffordd i lawr y dorth, er mwyn ei chadw’n un darn
Defnyddiwch gyllell fflat i daenu’r llenwad yn drwchus rhwng y tafelli
Rhowch y dorth ar ddarn mawr o ffoil cegin a lapio’r ddau ben yn llac. (Torrwch y dorth yn ei hanner os nad yw’n ffitio’r popty)
Pobwch hi am tua 20 i 25 munud, nes bod y llenwad i gyd wedi toddi. Am y pum munud olaf gallwch agor y ffoil, rhoi sbrincliad o baprica dros y dorth a brownio’r top
Mae’n barod i’w bwyta ar unwaith