Y Stêc a Sglodion Perffaith, gyda Sos Coch Cartref

Gan
Y CYNGOR TATWS
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae hi’n wythnos sglodion o 17 i 24 Chwefror. Rhowch gynnig ar ein syniadau am ryseitiau blasus ar gyfer sglodion, trwy law y Cyngor Tatws. I gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Sglodion ewch i.

Cynhwysion
6 taten fawr ysgafnllyd, er enghraifft Maris Piper, King Edward neu Desirée (tua 1.5kg)
2 lond llwy fwrdd o olew blodyn haul
½ llond llwy de o baprica wedi ei fygu
½ llond llwy de o gwmin wedi ei felino
Sesnin
1 llond llwy fwrdd o olew olifau
4 x stecen sirloin
170g o bâst tomato
50g o siwgwr brown
½ llond llwy de o bowdwr mwstard
½ llond llwy de o halen
¼ llond llwy de o sbeisys cymysg
2 binsied o allspice
1 binsied o bupur Cayenne
80ml o dŵr
4 llond llwy fwrdd o finegr gwin gwyn
cyfarwyddiadau
I wneud y sos coch, cyfunwch y cynhwysion i gyd mewn powlen gymysgu fawr. Trowch nhw nes y mae’r siwgwr wedi toddi’n llwyr
Rhowch y cymysgedd mewn cynhwysydd aerdynn a’i roi yn yr oergell dros nos er mwyn i’r gwahanol flasau gyfuno. Dylai’r sos coch bara hyd at dair wythnos yn yr oergell
Twymwch y popty ymlaen llaw i 200°C, popty ffan 180°C, Nwy Marc 6
Pliciwch y tatws a’u torri’n ddarnau petryal, yna yn sglodion tuag 1cm o drwch. Rhowch y sglodion mewn pot mawr o ddŵr oer wedi ei halltu a dod a nhw i ferwi. Unwaith y mae’r dŵr yn dechrau berwi, draeniwch nhw, eu gwagio ar bapur cegin neu liain sychu llestri glân a’u sychu’n iawn. Tywalltwch y sglodion i bowlen fawr
Ychwanegwch 2 neu 3 llond llwy fwrdd o olew blodau haul a thaflu’r sglodion ynddo nes bod haen o olew drostynt i gyd. Tywalltwch y sglodion ar hambwrdd pobi, gan ofalu bod digon o le iddynt. Pobwch nhw am 20 i 30 munud, gan eu hysgwyd bob hyn a hyn, nes y mae’r sglodion wedi eu coginio a’u bod yn frown golau drostynt
I wneud y stecen: cymysgwch y paprica a’r cwmin gyda’i gilydd. Rhwbiwch ychydig o olew ar y stecen a rhwbio’r sbeisys i mewn. Twymwch badell radell nes y mae’n boeth. Rhowch y stecen ynddi a’i choginio fel yr ydych yn ei hoffi. Ar gyfer stecen waedlyd, coginiwch hi am 3 neu 4 munud bob ochr; ar gyfer un gymhedrol, 5 munud bob ochr; ac i’w choginio’n drylwyr, 6 munud bob ochr. Bydd yn amser yn amrywio yn ôl trwch y cig. Wedi i chi ei choginio tynnwch hi oddi ar y gwres a’i gorchuddio mewn ffoil iddi gael gorffwys
Pan fydd y stecen wedi gorffwys, gweinwch hi gyda’r sglodion, llwyaid o sos coch a salad