Ysgewyll lemwn a hadau mwstard Nisha Katona

Gan
NISHA KATONA
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Mae’r ysgewyll peraroglus hyn yn blasu orau wrth ddefnyddio ysgewyll wedi berwi neu eu stemio sydd dros ben – pryd perffaith ar gyfer Gŵyl San Steffan.

Fegan
Cynhwysion
700g o Ysgewyll, wedi eu golchi a’u haneru
2 lwy de o hadau mwstard
½ lemwn, wedi ei wasgu
1 llwy de o dyrmerig
½ llwy de o bowdwr tsili, dim ond ychydig bach sydd ei angen
1 llwy de o siwgr
Halen, fel y dymunir
1 llwy de o fwstard Seisnig, wedi ei wanhau (dewisol)
cyfarwyddiadau
Cynheswch ychydig o olew ac ychwanegwch yr hadau mwstard nes eu bod yn troi’n lliw llwyd, bywiog. Nawr ychwanegwch ychydig bach iawn o bowdwr tsili – rhoi blas nid gwres yw hyn!
Ychwanegwch yr ysgewyll a throwch y gwres i lawr, gan eu lled orchuddio. Ychwanegwch y tyrmerig a’r halen a’r siwgr a’i droi bob nawr ac yn y man tan bod yr ysgewyll yn troi’n feddal
Nawr ychwanegwch sudd hanner lemwn a throwch y gwres i fyny ychydig nes bron carameleiddio’r saig gyda gwres terfynol
Am elfen ddiddorol ychwanegol, ychwanegwch y past mwstard Saesnig ar y diwedd. Mae hyn yn gweithio’n arbennig o dda gyda’r holl lysiau gwyrdd, deiliog, cryf hyn