Llysieuol ryseitiau 20 - 30 Munud

  • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

  • Mae saladau grawn yn eich llenwi ac yn faethlon, ac maen nhw’n gweithio’n dda iawn gyda ffrwythau ffres, sy’n ychwanegu lliw, ansawdd a blas.

  • Os hoffech syniad arall i ddefnyddio hufen dros ben, mae hwn yn rysáit cyflym a syml. Os nad oes gennych chi ddigon o hufen, gallwch ychwanegu crème fraiche neu laeth llawn.

  • Mae’n ffordd wych o ddefnyddio pasta dros ben. Yn ogystal â phys, gallwch ychwanegu pa bynnag lysiau wedi’u rhewi sydd gennych e.e. ffa Ffrengig.