Llysieuol ryseitiau 30 - 40 Munud

  • Hadau pwmpen rhost, blasus, creisionllyd, am y nesaf peth i ddim! Perffaith ar gyfer byrbrydau, ysgeintio a rhoi blas ar eich seigiau. Ewch ati i leihau eich gwastraff gyda’r rysáit syml hon!

  • Mae crwst pwff yn trawsffurfio llysiau dros ben anneniadol, i fod yn bryd newydd sbon!

  • Mae’r pwdin sbwng syml hwn yn un o ffefrynnau’r teulu Blizzard. Mae’r sbwng yn gorwedd ar haen blasus o’ch dewis chi, ac mae’n berffaith i ddefnyddio pob math o fwydydd melys.

  • Os oes gennych chi weddillion tatws i’w defnyddio yn yr oergell neu’r rhewgell, beth am roi cynnig ar y rysáit syml hon gan Blas y Tir...

  • Pryd gwych i wneud y mwyaf o unrhyw datws sydd gennych chi yn eich cypyrddau. Yn draddodiadol, caiff Babka Tatws ei fwyta fel pryd ochr, ond gallech ei fwyta’n hawdd fel prif gwrs llysieuol.

  • Gallwch ychwanegu bron unrhyw lysiau dros ben at y cyri hwn, ac mae’n wych i’w ailgynhesu ar gyfer cinio y diwrnod wedyn.