Canolradd Llysieuol ryseitiau 30 - 40 Munud

  • Mae’r pwdin sbwng syml hwn yn un o ffefrynnau’r teulu Blizzard. Mae’r sbwng yn gorwedd ar haen blasus o’ch dewis chi, ac mae’n berffaith i ddefnyddio pob math o fwydydd melys.

  • Os oes gennych chi weddillion tatws i’w defnyddio yn yr oergell neu’r rhewgell, beth am roi cynnig ar y rysáit syml hon gan Blas y Tir...

  • Pryd gwych i wneud y mwyaf o unrhyw datws sydd gennych chi yn eich cypyrddau. Yn draddodiadol, caiff Babka Tatws ei fwyta fel pryd ochr, ond gallech ei fwyta’n hawdd fel prif gwrs llysieuol.