Llysieuol, Heb Cnau ryseitiau 30 - 40 Munud

  • Mae’r pwdin sbwng syml hwn yn un o ffefrynnau’r teulu Blizzard. Mae’r sbwng yn gorwedd ar haen blasus o’ch dewis chi, ac mae’n berffaith i ddefnyddio pob math o fwydydd melys.