Llysieuol ryseitiau 45 - 60 Munud

  • Mae’n felys ac yn sbeislyd, ac mae’r cawl pwmpen hwn yn ffefryn gaeafol sy’n berffaith ar gyfer y rheiny sy’n gwneud cawl am y tro cyntaf, yn ogystal â’r rheiny sy’n arbenigwyr.

  • Defnyddiwch unrhyw fath o afalau bwyta yn y rysáit blasus hon, sy’n ymgorffori saws taffi cyflym, a chrymbl crensiog wedi’i wneud o doesenni dros ben ar ei ben.

  • Melysfwyd syml ond blasus sy’n defnyddio gormodedd o ffrwythau’r hydref.

  • Mae’r rysáit melys a sbeislyd hwn yn rhagorol i rywun sy’n gwneud cawl am y tro cyntaf. Bydd yn dangos i chi sut i wneud cawl iach a blasus fel y gallwch arbrofi gyda gwahanol flasau yn y dyfodol.