Llysieuol, Heb Wyau, Heb Gynnyrch Llaeth, Fegan ryseitiau 20 - 30 Munud