Heb Cnau ryseitiau

  • Mae’r pwdin sbwng syml hwn yn un o ffefrynnau’r teulu Blizzard. Mae’r sbwng yn gorwedd ar haen blasus o’ch dewis chi, ac mae’n berffaith i ddefnyddio pob math o fwydydd melys.

  • Defnyddiwch unrhyw fath o afalau bwyta yn y rysáit blasus hon, sy’n ymgorffori saws taffi cyflym, a chrymbl crensiog wedi’i wneud o doesenni dros ben ar ei ben.