LFHW RYSEITIAU | Love Food Hate Waste Wales

Heb Wyau ryseitiau

  • Os oes gennych chi weddillion tatws i’w defnyddio yn yr oergell neu’r rhewgell, beth am roi cynnig ar y rysáit syml hon gan Blas y Tir...

  • Mae saladau grawn yn eich llenwi ac yn faethlon, ac maen nhw’n gweithio’n dda iawn gyda ffrwythau ffres, sy’n ychwanegu lliw, ansawdd a blas.

  • Melysfwyd syml ond blasus sy’n defnyddio gormodedd o ffrwythau’r hydref.

  • Gallwch ychwanegu bron unrhyw lysiau dros ben at y cyri hwn, ac mae’n wych i’w ailgynhesu ar gyfer cinio y diwrnod wedyn.

  • Pryd egsotig i’ch cynhesu yn y gaeaf. Mae’r tagine hwn yn rysáit wych ar gyfer bwyd Nadolig dros ben.

  • Mae’r pryd syml hwn i un yn defnyddio symiau bychan o lysiau a chig wedi’i goginio dros ben. Gallwch ei storio yn yr oergell i’w gael i ginio'r diwrnod wedyn.

  • Gallwch wneud y pate hwn gan ddefnyddio pa bynnag bysgodyn tun sydd gennych chi yn eich cwpwrdd, gan gynnwys tiwna neu eog.