Canolradd ryseitiau 20 - 30 Munud

  • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

  • Yn yr achos hwn, caiff ei wneud gyda risoto madarch gwyllt dros ben a thafelli bob pen hen dorth o fara gwyn.

  • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

  • Rhoddir y rysait cig oen yma, i ni gan Hybu Cig Cymru. Mae’n engraifft ardderchog o sut, gyda ychydig o cynhwysion, gellir defnyddion cig oen dros ben i wneud pryd syml blasus.

  • Mae’n llawn ansoddau a blasau cyferbyniol, ac mae’n un o’r ryseitiau hynny y bydd y teulu cyfan yn dwlu arni - mae’n gweithio’n dda gyda chyw iâr wedi’i goginio hefyd.

  • Mae’r pryd hwn yn defnyddio wyau, ac os oes gennych chi unrhyw gawsiau meddal i’w defnyddio gallwch eu hychwanegu nhw hefyd.

  • Mae’r tro-ffrio hwn yn ffordd gyflym a hawdd o ddefnyddio llu o lysiau dros ben, mewn ffordd ddiddorol a blasus.

  • Mae’r rysáit hon yn ffordd o ddefnyddio tatws stwnsh dros ben a defnyddio briwsion bara cartref.