Heb Glwten, Heb Gynnyrch Llaeth ryseitiau

  • Pryd egsotig i’ch cynhesu yn y gaeaf. Mae’r tagine hwn yn rysáit wych ar gyfer bwyd Nadolig dros ben.

  • Mae torth fel hon yn ffordd wych i ddefnyddio wyau ac mae’n berffaith i’w rhannu.

  • Mae’r pryd syml hwn i un yn defnyddio symiau bychan o lysiau a chig wedi’i goginio dros ben. Gallwch ei storio yn yr oergell i’w gael i ginio'r diwrnod wedyn.