Heb Glwten, Heb Wyau ryseitiau

  • Pryd egsotig i’ch cynhesu yn y gaeaf. Mae’r tagine hwn yn rysáit wych ar gyfer bwyd Nadolig dros ben.

  • Mae’r pryd syml hwn i un yn defnyddio symiau bychan o lysiau a chig wedi’i goginio dros ben. Gallwch ei storio yn yr oergell i’w gael i ginio'r diwrnod wedyn.

  • Gallwch wneud y pate hwn gan ddefnyddio pa bynnag bysgodyn tun sydd gennych chi yn eich cwpwrdd, gan gynnwys tiwna neu eog.