Dechreuwr ryseitiau 10 - 20 Munud

  • Mae cacennau creision ŷd siocled yn un o’r ffefrynnau amser te, ac maent yn hawdd a chyflym i’w paratoi, ac nid oes angen eu pobi. Bydd plant o bob oed yn mwynhau gwneud y rhain.

  • Mae cig oen crisb wedi’i goginio gyda sbeisys o’r cwpwrdd yn gyfuniad gwych, ac yn ffordd flasus o ddefnyddio unrhyw friwgig cig oen i greu pryd cyflym a hawdd.

  • Mae’r pryd syml hwn i un yn defnyddio symiau bychan o lysiau a chig wedi’i goginio dros ben. Gallwch ei storio yn yr oergell i’w gael i ginio'r diwrnod wedyn.

  • I lawer o figans, mae sgrambl tofu yn bryd hwylus i’w wneud o gynhwysion y cwpwrdd storio, ac mae ychwanegu llysiau wedi eu coginio yn ychwanegu blas, gwead a lliw i’r pryd.