GIVE A CLUCK - WELSH

Article Type
Love Food
Article Subcategory
give a cluck logo

RHO GLWC YN 2018

Gyda dechrau blwyddyn newydd, rydym yn gofyn i chi roi clwc am wastraff cyw iâr, twrci ac ati.

Teflir 120 miliwn o ieir heb eu bwyta yn y DU bob blwyddyn. Rhowch glwc eleni a sicrhewch eich bod yn gwybod sut i gynllunio o flaen llaw a rhewi eich cyw iâr, twrci ac ati i'w fwyta rywdro eto!

Byddwn yn rhannu cynghorion a syniadau iârdderchog drwy gydol mis Ionawr i'ch helpu i wneud y gorau o'ch cig.

 • Adduned Blwyddyn Newydd

  Ydych chi'n rhoi clwc? Beth am wneud adduned i wastraffu llai o gyw iâr, twrci ac ati eleni? Rhowch gynnig ar rai o'n gynghorion syml i wneud y gorau o'r cyw iâr a'r twrci y byddwch yn ei brynu.

 • Wyddoch chi...

  Teflir 86 miliwn o ieir heb eu bwyta yn y DU bob blwyddyn; rhowch glwc eleni a sicrhewch eich bod yn gwybod sut i gynllunio o flaen llaw a rhewi eich cyw iâr, twrci ac ati i'w fwyta rywdro eto!

 • Cynllunydd rysetiau

  Ein cyngor gorau? Cynlluniwch eich prydau bwyd! Gallwch osgoi rhedeg o gwmpas fel iâr heb ben a chael y blaen ar yr wythnos gyda chynllun prydau bwyd wythnosol.

 • Cyri Twrci Coconyt

  Angen ychydig o ysbrydoliaeth? Rhowch gynnig ar y rysáit hon yn eich cynllun prydau bwyd wythnosol. Gallwch gynnwys cyw iâr ychwanegol a rhewi'r hyn sydd dros ben fesul dogn ar gyfer swper yfory (a drennydd!).

  Cliciwch yma am y rysáit

 • Wyddoch chi...

  Cyngor gorau: sicrhewch fod eich prydau bwyd yn cael eu twymo nes eu bod yn chwilboeth.

 • Y cloc cyw iâr'

  Cyngor paratoi: i ddadrewi eich cyw iâr, twrci ac ati, tynnwch ef o'r rhewgell a'i roi yn syth yn yr oergell. Unwaith y bydd wedi dadrewi, sicrhewch eich bod yn ei fwyta o fewn 24 awr (mae o mor flasus byddai'n anodd peidio!)

 • Stiw Syfrdanol

  Angen syniadau ar gyfer paratoi eich prydau wythnosol? Beth am ychwanegu’r cyw iâr wedi’i frwysio hyfryd hwn at eich cynllun – ac os oes peth dros ben, cofiwch ei rewi.

  Cliciwch yma am y rysáit

 • Gwnewch becyn bwyd gyda’ch bwyd dros ben

  Gofalwch am eich cinio gan ddefnyddio’r bwyd sydd dros ben ar ôl swper neithiwr – dyna ichi ddau aderyn gydag un cynhwysydd!

 • Mae maint yn bwysig

  Cyngor hawdd i’w ddilyn: beth am weini dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch ym mhob dogn!

 • Marinadu

  Cyngor paratoi: wedi prynu gormod o gyw iâr? Beth am ei farinadu cyn ei rewi, a bydd yn llawn blas pan fyddwch chi’n ei ddadrewi i’w fwyta rywdro eto.

 • Defnyddiwch y cwbl

  Gwnewch y gorau o’ch twrci a gofalu am ginio yfory ar yr un pryd. Rhowch gynnig ar ein tajîn twrci. Dim twrci? Gellir defnyddio cyw iâr hefyd.

  Cliciwch yma am y rysáit

 • Wyddoch chi...

  Mae’r cyw iâr, twrci ac ati a deflir bob blwyddyn yn costio £660m y flwyddyn i ni... mae hynny’n £25 fesul cartref. Trwy baratoi a storio prydau yn iawn, gallwch arbed arian ac osgoi gwastraffu cyw iâr, twrci ac ati

Cymraeg