LFHW | Love Food Hate Waste Wales
 • Mae Mary Berry yn awdur bwyd enwog sy’n adnabyddus am ei sgiliau pobi a choginio ar Aga. Yn y sesiwn holi ac ateb cyflym hon, mae'n rhannu ei phrif awgrymiadau ar gyfer caru eich bwyd dros ben.

 • Defnyddwich wahanol fathau o gaws i greu amrywiaeth. Dewiswch pa bynnag fargen sydd i’w gael ar y diwrnod – mae caws meddal gyda garlleg a pherlysiau yn dda yn y saws, ac mae caws Stilton yn gweithio’n dda yn lle’r Cheddar yn y topin.

 • Y cawl cig oen hwn yw’r ffordd orau o ddefnyddio unrhyw fwyd sydd dros ben ar ôl cinio rhost. Trwy ddefnyddio’r un cynhwysion, ac ambell beth ychwanegol i addasu’r blas, gallwch gael cinio diddorol a chalonnog yn llawn daioni.

 • Rysáit gwych ar gyfer defnyddio pupurau dros ben, a gallwch ddefnyddio pupurau melyn neu wyrdd yn lle rhai coch.

 • Mae’r potes braf a maethlon hwn yn ffordd dda o ddefnyddio pwmpen ac unrhyw lysiau eraill sydd genych dros ben, megis courgettes neu foron

 • Mae’r pryd rhwydd a rhad hwn yn un o ffefrynnau’r teulu ar nosweithiau gaeafol. Ychwanegwch berlysiau ffres neu sbeisys i addasu’r rysáit neu, er mwyn amrywiaeth, ychydig o lysiau wedi eu coginio sydd dros ben.

 • I lawer o figans, mae sgrambl tofu yn bryd hwylus i’w wneud o gynhwysion y cwpwrdd storio, ac mae ychwanegu llysiau wedi eu coginio yn ychwanegu blas, gwead a lliw i’r pryd.

 • Dyma bryd i fodloni pawb o’r teulu! Mae’n gyflym ac yn hawdd ei baratoi ac yn ffordd berffaith o ddefnyddio pen y dorth.

 • Mae pasta a reis yn gyfuniad poblogaidd ac mae amrywiadau o’r pryd hwn yn cael eu cynnig fel bwyd stryd mewn rhai rhannau o’r dwyrain canol. Mae hwn yn bryd sy’n llenwi ac mae’n hawdd ei wneud.

 • Beth allai fod yn haws i’w gwneud na swp o fyrgyrs ffa i’w rhoi yn eich rhewgell?

 • Mae’r rysáit melys a sbeislyd hwn yn rhagorol i rywun sy’n gwneud cawl am y tro cyntaf. Bydd yn dangos i chi sut i wneud cawl iach a blasus fel y gallwch arbrofi gyda gwahanol flasau yn y dyfodol.

 • Mae Darparwyr Dan Bwysau yn aml yn ymwybodol o iechyd ac yn pryderu am yr amgylchedd, ond oherwydd llawer o alw gwahanol ar eu hamser a’u hegni, nid oes ganddyn nhw’r gallu i wneud popeth maen nhw’n gwybod y gallan nhw ei wneud i leihau faint o fwyd maen nhw’n ei daflu. Dylech ganolbwyntio ar beth y gallwch chi ei wneud, nid beth na allwch chi ei wneud, a byddwch yn gweld gwahaniaeth mawr yn eich poced a bydd yn gwneud gwahaniaeth i’r amgylchedd hefyd.