BETH I’W WNEUD

Fel cenedl sy’n hoffi bwyd a chasáu gwastraff, mae’n syndod cymaint o’n bwyd sy’n mynd i’r bin. Erbyn 2025, gallwn dorri i lawr ar wastraff bwyd gartref i’r hanner wrth wneud rhai newidiadau bach bob dydd. Rydym yma i helpu – i ddarparu’r cynghorion, y cyfarpar a’r ysbrydoliaeth angenrheidiol i wneud i’r bwyd yr ydych yn ei hoffi fynd ymhellach.

Mae angen dŵr, ynni, tanwydd a phecynnu i gynhyrchu’r bwyd yr ydym yn ei hoffi. Ydi e’n perthyn mewn gwirionedd i’r bin? Nag ydyw wrth gwrs! Mae’n hawdd creu gwahaniaeth, gan gychwyn gartref gyda’ch oergell eich hun yn eich cegin eich hun.

Oherwydd gellir bwyta rhagor na hanner y bwyd yr ydym yn ei daflu, mae ei gadw allan o’r bin yn dda i’n pocedi a’r blaned ynghyd. Darllenwch ragor i wybod sut i wneud eich siopa wythnosol barhau’n hirach ac i fynd ymhellach.

“Mae cadw bwyd allan o’r bin yn dda i’n pocedi a’r blaned ynghyd.”


Erthyglau diweddaraf