PAM ARBED BWYD

Swyddogaeth orau eich bwyd yw bod ar blât – yn barod i’w fwynhau. Mae arbed bwyd yn arbed arian ac yn helpu i arafu cynhesu byd-eang a datgoedwigo. Mae lleihau faint o fwyd sy’n mynd i’r bin hefyd yn golygu y gallwch ddweud hwyl fawr wrth becynnu gwastraff diangen. Pe baem i gyd yn gwneud newidiadau bach ac yn dechrau defnyddio’r bwyd yr ydym yn ei brynu, gyda’n gilydd, gallwn greu gwahaniaeth mawr.

Sut gallaf elwa? Defnyddiwch yr hyn yr ydych yn brynu ac arbedwch £60 y mis i’ch teulu. Mae taflu bwyd da i ffwrdd yn costio tua £200 y flwyddyn i’r unigolyn cyfartalog yn y DU, a £700 i’r teulu cyfartalog. Felly mae yna gyfle aruthrol i ni i gyd dorri ar yr hyn yr ydym yn ei wario wrth y til drwy arbed mwy o’r bwyd a brynwn rhag mynd i’r bin... ac mae’n dipyn haws na’r hyn feddyliech chi!

Gall troi llai o fwyd yn sbwriel greu newid gwirioneddol i’r byd o’n cwmpas – ac mae hynny’n rhywbeth y gallwn ni gyd fynd i’r afael ag ef. Darllenwch ragor i ddysgu mwy am sut i fod yn llai gwastraffus a gwyrdd ac am yr hyn allech chi ei wneud gyda’r arian y byddech yn ei arbed.“Felly mae yna gyfle aruthrol i ni i gyd dorri ar yr hyn yr ydym yn ei wario wrth y til drwy arbed mwy o’r bwyd a brynwn rhag mynd i’r bin.”


Erthyglau diweddaraf

Erthyglau diweddaraf

Mae’r cogydd enwog Prue Leith yn dweud hanes ei hoff sbarion, ei hoff fwydydd rhewgell a chynghorion defnyddiol pe bai angen i chi fwyta ar ynys bellennig!

Gwelwch sut mae’n fwy gwyrdd a doeth pan fyddwn yn chwarae’n rhan gyda’n gilydd – daw â manteision gwirioneddol i’n hamgylchedd, nawr ac i genedlaethau i ddod.

Beth yw’r pwynt arbed mwy o fwyd? Oherwydd mae pob cegaid yn cyfrif. Rydym wedi bwrw golwg bersonol ar yr hyn allwch chi a’ch teulu ei wneud i arbed mwy.

Mae’r cogydd enwog Prue Leith yn dweud hanes ei hoff sbarion, ei hoff fwydydd rhewgell a chynghorion defnyddiol pe bai angen i chi fwyta ar ynys ddiffaith!

Am yr ail flwyddyn yn olynol, aeth y cogydd teledu Richard Fox â’r sioe deithiol Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff o amgylch Cymru i ddangos i bobl sut mae gwneud prydau blasus allan o’r bwyd rydyn ni’n arfer ei daflu.

Beth fyddech chi’n ei wneud gydag arbediad o £60 y mis dros flwyddyn? Dyma rai syniadau i gychwyn.

Rydym ni wedi edrych ar hanner dwsin o resymau, macro a micro, dros ymuno â’r frwydr i gadw ein bwyd allan o’r bin.

Fel cenedl sy’n caru caws, gwyddom mor siomedig fyddwch chi o glywed faint o gaws sy’n cael ei daflu i’r bin bob blwyddyn. Ond nid oes rhaid iddi fod fel hyn. Darllenwch i ddarganfod sut y gallwch fod yn well ffrind i’r fromage.

Gall gwneud defnydd gwell o oergelloedd a rhewgelloedd helpu bwyd i bara’n hwy, sy’n arwain at lai o wastraff.

Mae tyfwyr tatws creision Walkers yn arloesi technoleg dŵr-effeithlon i arbed y dŵr sy’n cael ei golli wrth weithgynhyrchu tatws.

Mae Mary Berry yn awdur bwyd enwog sy’n adnabyddus am ei sgiliau pobi a choginio ar Aga. Yn y sesiwn holi ac ateb cyflym hon, mae'n rhannu ei phrif awgrymiadau ar gyfer caru eich bwyd dros ben.